przejdź do Sochaczew.pl
86688 odwiedzin

Przetargi

Ogłoszenie   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:    „Modernizacja i remont pomieszczeń biurowy...
data publikacji 27-11-2018
termin składania ofert 05-12-2018

      OGŁOSZENIE na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)      1. Nazwa i adres Zamawiającego:    Przedsi...
data publikacji 17-10-2018
termin składania ofert 09-11-2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. prosi o przedstawienie kosztów na wykonanie rocznego okresowego przeglądu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlane...
data publikacji 12-09-2018
termin składania ofert 25-09-2018

 Sochaczew, dn.12.06.2018 r.          Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej na rok 2019 dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o.         Oferty składamy do 26.06.2018 ...
data publikacji 12-06-2018
termin składania ofert 26-06-2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego pod nazwą „Budowa przyłącza ciepłowniczego do powstającego obiektu przy A...
data publikacji 17-01-2018
termin składania ofert 25-01-2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty gospodarcze do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017.   Oferty należy składać do dnia 30.10.2017 r. do...
data publikacji 26-09-2017
termin składania ofert 30-10-2017

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość