80794 odwiedzin
 
Przetarg: kotłownia 1-go Maja 1
A A A
data publikacji 24-11-2017
termin składania ofert 29-12-2017

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z  o. o. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy 1-go Maja 1 stanowiącej działki gruntu nr ewid. 1844/7 i 1845/2, łącznego obszaru 582 m2, zabudowane budynkiem nieczynnej kotłowni osiedlowej o powierzchni użytkowej 437,3 m2.

Przeznaczenie w planie miejscowym – brak planu.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa przedmiotowe działki gruntu znajdują się na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług oraz nieuciążliwych obiektów produkcyjno-usługowych.

Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta nr PL1O/00029924/6 przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza – 310.700,00 zł

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  w siedzibie PEC Sochaczew Sp. z o.o. Al. 600-lecia 90 do dnia 29.12.2017 r. do godziny 10oo.

 
kategorie przetergów
 
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość