przejdź do Sochaczew.pl
86688 odwiedzin
Zapytanie ofertowe
A A A
data publikacji 17-01-2018
termin składania ofert 25-01-2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego pod nazwą „Budowa przyłącza ciepłowniczego do powstającego obiektu przy Al.600-Lecia w Sochaczewie”:

Warunki zamówienia

Załącznik nr 1 do warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - mapa

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 - Projekt Umowy

Oferty należy  przesłać lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego                                    

do dnia 25.01.2018 r. godz. 1200.

- adres siedziby Zamawiającego Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew

- numer faxu Zamawiającego 46 86 292 00 wew. 25

- e-mail  Zamawiającego: sekretariat@pecsochaczew.pl

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość