przejdź do Sochaczew.pl
69555 odwiedzin

Informacje

A A A

 

Sochaczew, dnia 10.11.2016 r.

 

        Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 09.11.2016 r. wybrała ofertę KPW Audytor Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź, na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016.

Sochaczew, dn. 30.09.2016 r.

 

          Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania pod nazwą „ Zakup Gazu Ziemnego Wysokometanowego na okres 01.10.2017 r.- 31.12.2018 r.” zgodnie z punktem 10 podpunkt 10.22b Instrukcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane.


          PEC Sochaczew Sp. z o.o. informujemy, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego na rok 2017 zlecenie pozyskała firma PGE Obrót Spółka Akcyjna Oddział z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź z oferowaną ceną za energię elektryczną netto 0,2202 zł/kWh.


         PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że w dniu 03.06.2016 r. otworzono oferty na dostawę energii elektrycznej na rok 2017.W załączeniu oferty złożone:

Zestawienie odbiorców energii elektrycznej 2017 r.

        W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi, zaproszenia do złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej na rok 2017 dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o., poniżej przedstawiamy odpowiedzi:

ODPOWIEDZI

        PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu ofertowego na wykonanie modernizacji sterownia pompami obiegowymi w kotłowniach przy ulicach Żeromskiego 23, Żwirki i Wigury 24, Reymonta 36 zlecenie pozyskała firma TAKOM Laski, ul. 3 Maja 36 a 05-080 Izabelin z oferowaną ceną netto 52 000,00 zł 

        PEC Sochaczew Sp. z o.o. informujemy, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego na rok 2016 zlecenie pozyskała firma EcoErgia Sp. z o.o., ul. Zabłocie 23, 30-710 Kraków z oferowaną ceną za energię elektryczną netto 0,209 zł/kWh.


        PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że zlecenie na remont i konserwację urządzeń pomiarowych energii cieplnej polegającej na legalizacji ciepłomierzy, oraz wymianie starego typu na nowe pozyskali:
-   legalizację i naprawę ciepłomierzy – Ciepło Pomiar, ul. Akacjowa 33, 62-030 Luboń
-   zakup ciepłomierzy - Diehl Metering Sp. z o.o. Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość