przejdź do Sochaczew.pl
99061 odwiedzin

Przetargi

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty gospodarcze do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019.   Oferty należy składać do dnia 22.10.2019 r. do...
data publikacji 01-10-2019
termin składania ofert 22-10-2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. prosi o przedstawienie kosztów na wykonanie rocznego okresowego przeglądu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlane...
data publikacji 18-09-2019
termin składania ofert 30-09-2019

Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z  o. o. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 1 stanowiącej działki gruntu nr ewid. 106/4, 108/2, 109/2, łącz...
data publikacji 13-09-2019
termin składania ofert 30-09-2019

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynk...
data publikacji 08-07-2019
termin składania ofert 15-07-2019

Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO POD NAZWĄ „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ”...
data publikacji 07-06-2019
termin składania ofert 28-06-2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą "KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO (WRAZ Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI ) W OKRESIE OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r." Ogłoszen...
data publikacji 04-06-2019
termin składania ofert 12-07-2019

Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sochaczewie Sp. z o.o. zleci wykonanie  utwardzenia terenu przy ciepłowni ul. Żwirki i Wigury 24 w Sochaczewie Zakres prac obejmuje wykonanie: -  korytowania powier...
data publikacji 28-05-2019
termin składania ofert 07-06-2019

Ogłoszenie   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:    „Modernizacja i remont pomieszczeń biurowy...
data publikacji 27-11-2018
termin składania ofert 05-12-2018

      OGŁOSZENIE na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)      1. Nazwa i adres Zamawiającego:    Przedsi...
data publikacji 17-10-2018
termin składania ofert 09-11-2018

 Sochaczew, dn.12.06.2018 r.          Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej na rok 2019 dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o.         Oferty składamy do 26.06.2018 ...
data publikacji 12-06-2018
termin składania ofert 26-06-2018

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość