przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
107867 odwiedzin

Ogłoszenia

A A A

 

 

Ogłoszenie

   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sochaczewie informuje ,że posiada do sprzedaży instalację cieplną kotłowni olejowo-gazowej wyłączonej z eksploatacji w 2011 roku, wyposażonej w nw. urządzenia :

1. Kocioł Viessmann. Kocioł gazowo/olejowy Turbomat RN-HW, typ 19036/04, rok produkcji 2000, Moc kotła 785 kW, pojemność 2850 l, ciśnienie robocze 6,5 bar. Kocioł wyposażony w palnik olejowo-gazowy weishaupt typ GL7/1-D-ZD

2. Kocioł Viessmann. Kocioł gazowo/olejowy Turbomat RN-HW, typ 19036/04, rok produkcji 2000, Moc kotła 785 kW, pojemność 2850 l, ciśnienie robocze 6,5 bar. Kocioł wyposażony w palnik olejowo-gazowy weishaupt typ GL7/1-D-ZD

3. Kocioł Viessmann. Kocioł gazowo/olejowy Turbomat RN-HW, typ 19036/04, rok produkcji 2000, Moc kotła 785 kW, pojemność 2850 l, ciśnienie robocze 6,5 bar. Kocioł wyposażony w palnik olejowo-gazowy weishaupt typ GL7/1-D-ZD

4. Pompy obiegowe typ LPE 80/160/149A  2 sztuki

5. Magnetoodmulacz Spaw-Test OISm 500/150, ciśnienie 16 bar, temperatura 150 0C, pojemność 135 l - 1 szt.

6. Kolektory zasilające i powrotu z zaworami regulacyjnymi

7. Kominy 3 sztuki DN 300 o wysokości 20 mb

8. Agregat olejowy ALLWEILER AG D-78315

9. Szafa elektryczna i szafy sterownicze kotłowe

10. Ścieżki gazowe przykotłowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

  1.     46 862-92-00, 862-92-98
  2.     Email   sekretariat@pecsochaczew.pl

 

 

 

Ogłoszenie

       Z dniem 25 maja 2018 r. dostosowaliśmy naszą działalność do nowego Rozporządzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Aby udzielić bardziej szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. ,Al.600-lecia 90, 96-500 Sochaczew chroni prywatność Klientów oraz w jaki sposób Klienci mogą korzystać z praw do swoich danych, zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności.

       Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych są:

            - PEC Sochaczew Sp. z o.o.

            - ADO- JAROSŁAW DOROCIAK

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych:

            -kontakt- sekretariat@pecsochaczew.pl

3. Celem zbierania danych jest: 

            - spełnienie prawnych zobowiązań, transakcji i umów handlowych  

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

            - dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

            - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych

            - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

            - przenoszenia danych

            - cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych

            - wniesienia skargi do organu nadzorczego

5. Dane jakie przetwarzamy: 
            - Imię i nazwisko lub nazwa firmy (jeśli podano) 
            - Adres domowy lub biurowy (jeśli zostały dostarczone) 
            - Dane osoby kontaktowej (jeśli została podana) 
            - Numer telefonu (jeśli podano) 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub przez okres trwania umowy oraz do 5 lat po jej zakończeniu.

7. Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki oraz Zarząd Spółki.

8. Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych, wdrożonych w Spółce.

 

 

Ogłoszenie

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. informuje, że świadczy usługi w zakresie :
1) budowy i remontów :
-   kotłowni olejowych i na paliwo stałe ( miał , ekogroszek),
-   instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach jednorodzinnych i 
    wielorodzinnych,
-   instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach,
-   węzłów cieplnych,
-  sieci ciepłowniczych i przyłączy c.o.,
-  instalacji elektrycznych,
2) naprawy i regulacji palników olejowych,
3) pomiarów instalacji elektrycznych,
4) spawania elektryczno-gazowego.
Posiadamy niezbędny potencjał kadrowy i techniczny.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym
(046) 862-92-00 wew. 31


Ogłoszenie

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie :
- sporządzania świadectw energetycznych budynków,
- wykonywania audytów energetycznych,
- projektowania  instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowych,
  kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, sieci
  zewnętrznych,
- projektowanie kotłowni gazowych, olejowych na paliwo stałe,
- doradztwo techniczne w zakresie termomodernizacji, rozwiązań
   instalacyjnych.
Posiadamy niezbędny potencjał kadrowy i techniczny.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym
(046) 862-92-00 wew. 31
 


 


kontakt