przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
137605 odwiedzin

RODO

A A A

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

            W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, o zasadach przetwarzania  danych osobowych naszych Klientów oraz o przysługujących im prawach.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest PEC Sochaczew Sp. z o.o. Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych:

            -Lidia Rutkowska, kontakt- sekretariat@pecsochaczew.pl

3. Celem zbierania danych jest: 

            - spełnienie prawnych zobowiązań, transakcji i umów handlowych.  

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

            - dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

            - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

            - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

            - przenoszenia danych,

            - cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

            - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Dane jakie przetwarzamy: 
            - Imię i nazwisko lub nazwa firmy (jeśli podano), 
            - Adres domowy lub biurowy (jeśli podano), 
            - Dane osoby kontaktowej (jeśli podano), 
            - Numer telefonu (jeśli podano). 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub przez okres trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki oraz Zarząd Spółki.

8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych, wdrożonych w Spółce.

 

 

 

 

Prawo

kontakt