przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
137608 odwiedzin

Przedmiot i zakres działalności

A A A

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 

Przedmiot i zakres działalności objęty koncesją WCC/463/3411/U/OT-4/98/WL wraz z późniejszymi zmianami stanowi działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu ciepła w następujących źródłach zlokalizowanych na terenie Sochaczewa.

1) przy Al. 600 lecia 25, o mocy zainstalowanej 5,940 MW wyposażonym w trzy kotły wodne opalane gazem ziemnym wysokometanowym i olejem opałowym.

2) przy ul. Żeromskiego 23, o mocy zainstalowanej 8,2 MW wyposażonym w dwa kotły opalane gazem ziemnym wysokometanowym i olejem opałowym. 

3) przy ul. Reymonta 36, o mocy zainstalowanej 3,405 MW wyposażonym w dwa kotły opalane gazem ziemnym wysokometanowym i olejem opałowym.

4) przy ul. 1-go Maja 3, o mocy 5,2 MW wyposażonym w dwa kotły opalane gazem ziemnym wysokometanowym i olejem opałowym.

5) przy ul. Żwirki i Wigury 24 o mocy 3,660 MW wyposażonym w dwa kotły opalane gazem ziemnym
wysokometanowym i olejem opałowym.


II   Przedmiot i zakres działalności objętej koncesją PCC/485/341/U/OT--4/98/WL wraz z późniejszymi zmianami stanowi działalność gospodarcza polegająca na przesyłaniu i dystrybucji ciepła następującymi zlokalizowanyymi na terenie Sochaczewa, sieciami ciepłowniczymi.

1)  siecią zasilaną z obcego źródła ciepła (przy AL. 600 Lecia 90, eksploatoowanego przez Geotermię Mazowiecką S.A.), w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych, odpowiednio dla zasilania i powrotu 115/70 C,

2)  siecią zasilaną z własnego źródła ciepła (przy AL. 600-lecia 25), w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych, odpowiednio dla zasilania i powrotu 115/70 C,

3)  siecią zasilaną z własnego źródła ciepła (przy ul. Żeromskiego 23) w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych , odpowiednio dla zasilania i powrotu 90/70 C,

4)  siecią zasilaną z własnego źródła ciepła (przy ul. Reymonta 36) w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych, odpowiednio dla zasilania i powrotu 115/70 C,

5)  siecią zasilaną z własnego źródła ciepła (przy ul. 1 Maja 3) w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych, odpowiednio dla zasilania i powrotu 90/70 C,

6)  siecią zasilaną z własnego źródła ciepła (przy ul. Żwirki i Wigury 24) w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych , odpowiednio dla zasilania i powrotu 115/70 C,

 

III   Przedmiot i zakres działalności objętej koncesją OCC/243-ZTO/341/W/OWA/2007/JW wraz z późniejszymi zmianami stanowi działalność gospodarcza polegająca na obrocie ciepłem na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Sochaczewa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt