przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
127356 odwiedzin

Informacje

A A A

Sochaczew, dnia 04.11.2021 r.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o. o. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 03.11.2021 r. wybrała ofertę: SADREN Biuro Audytorskie Sp. z o.o., ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021


 

Sochaczew, dn. 29.09.2021 r.

PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie rocznego okresowego przeglądu technicznego obiektów PEC w 2021 roku zlecenie pozyskała firma Sebastjaniuk Budownictwo, 01-318 Warszawa, ul. Klemensiewicza 5/14 z oferowaną kwotą 1 650 zł netto. 

Sochaczew, dnia 12.08.2021 r.

PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego na rok 2022 zlecenie pozyskała firma Elektra S.A., 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10A.

Informacja o wyborze

 

Sochaczew, dn. 22.02.2021 r.

PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu ofertowego na Sprzedaż urządzeń ciepłowniczych zainstalowanych w ciepłowni przy ulicy 15-go Sierpnia 51 w Sochaczewie wygrała firma TZJ Zygmunt Tomczak 62-050 Mosina z oferowaną kwotą 110 000,00 zł netto. 

Sochaczew, dnia 27.11.2020 r.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o. o. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26.11.2020 r. wybrała ofertę: SADREN Biuro Audytorskie Sp. z o.o., ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa na badanie sprawozdania finansowego za rok 2020.

 

 

 

Sochaczew, dn. 28.09.2020 r.

PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie pięcioletniego okresowego przeglądu technicznego obiektów PEC w 2020 roku zlecenie pozyskała firma Sebastjaniuk Budownictwo, 01-318 Warszawa, ul. Klemensiewicza 5/14 z oferowaną kwotą 1 650 zł netto.

 


 

Sochaczew, dn. 23.07.2020 r.

PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji ) w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.” zlecenie pozyskała firma PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3.

Zawiadomienie o wyborze oferty


 

 

Sochaczew, dnia 12.06.2020 r.

PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego na rok 2021 zlecenie pozyskała firma PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3.

Informacja o wyborze

 

 

 

 

Sochaczew, dnia 27.11.2019 r.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o. o. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26.11.2019 r. wybrała ofertę: Biuro Rachunkowo-Audytorskie Halina Staniaszek, ul. Jana Kilińskiego 46 m.10, 96-300 Żyrardów na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019.

 


Sochaczew, dn. 02.10.2019 r.

        

       PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie rocznego okresowego przeglądu technicznego obiektów PEC w 2018 roku zlecenie pozyskała firma Sebastjaniuk Budownictwo, 01-318 Warszawa, ul. Klemensiewicza 5/14 z oferowaną kwotą 1930 zł netto.


 

Sochaczew, dn. 07.08.2019 r.

PEC Sochaczew Sp. z o.o. informujemy, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji ) w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.” zlecenie pozyskała firma PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3.

Zawiadomienie o wyborze

 

 

 

Sochaczew, dn. 22.07.2019 r.

PEC Sochaczew Sp. z o.o. informujemy, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej” zlecenie pozyskała firma ProfiElektro 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 2,Juliopol z oferowaną ceną za usługę 40 787,04 zł netto.

Zestawienie oferentow

 

 

 

Sochaczew, dn. 12.07.2019 r.

 

        PEC Sochaczew Sp. z o.o. przedstawia informację z otwarcia ofert dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego ( wraz z usługą dystrybucji ) w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r."

Informacja z otwarcia Ofert.pdf

 

 

 

 

Sochaczew, dn. 01.07.2019 r.

 

        PEC Sochaczew Sp. z o.o. informujemy, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego na rok 2020 zlecenie pozyskała firma PGE Obrót Spółka Akcyjna Oddział z siedzibą w Łodzi 90-527 Łódź, ul. Wólczańska 128/134 z oferowaną ceną za energię elektryczną netto 0,3290 zł/kWh.

ZestawienieOfert.pdf

 

 

Sochaczew, dn. 12.06.2019 r.

        

       PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na "Utwardzenie terenu przy ciepłowni ul. Żwirki i Wigury 24 w Sochaczewie" zlecenie pozyskała firma PK HOUSE Karlicki Sp. J. , 96-500 Sochaczew,  z oferowaną kwotą 26 000 zł netto.


 Sochaczew, dn. 11.12.2018 r.

        

       PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Modernizację i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych w ciepłowni przy ul. Żwirki i Wigury 24 w Sochaczewie zlecenie pozyskała firma Damian Modrak POL-TYNK, 96-500 Sochaczew, ul. Kochanowskiego 37/18 z oferowaną kwotą 18500 zł brutto.

 

 

 Sochaczew, dn. 02.10.2018 r.

        

       PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie rocznego okresowego przeglądu technicznego obiektów PEC w 2018 roku zlecenie pozyskała firma Sebastjaniuk Budownictwo, 01-318 Warszawa, ul. Klemensiewicza 5/14 z oferowaną kwotą 1330 zł netto.

 

 

 

 Sochaczew, dn. 28.06.2018 r.

        

       PEC Sochaczew Sp. z o.o. informujemy, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego na rok 2019 zlecenie pozyskała firma Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa z oferowaną ceną za energię elektryczną netto 0,2550 zł/kWh.


Zestawienie ofert

 

 

 

Sochaczew, dn. 01.02.2018 r.

 

Informacja

dotycząca zapytania ofertowego pod nazwą „Budowa przyłącza ciepłowniczego do

powstającego obiektu przy Al.600- Lecia w Sochaczewie”

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pod nazwą „Budowa przyłącza ciepłowniczego do powstającego obiektu przy Al.600- Lecia w Sochaczewie” zgodnie z punktem XVIII ogłoszenia z dnia 17.01.2018 r.

 

 

Sochaczew, dnia 14.12.2017 r.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o. o. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 13.12.2017 r. wybrała ofertę: Biuro Rachunkowo-Audytorskie Halina Staniaszek, ul. Jana Kilińskiego 46 m.10, 96-300 Żyrardów na badanie sprawozdania finansowego za lata 2017-2018.

 


Sochaczew, dn. 30.09.2016 r.

 

          Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania pod nazwą „ Zakup Gazu Ziemnego Wysokometanowego na okres 01.10.2017 r.- 31.12.2018 r.” zgodnie z punktem 10 podpunkt 10.22b Instrukcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane.

           PEC Sochaczew Sp. z o.o. informujemy, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego na rok 2017 zlecenie pozyskała firma PGE Obrót Spółka Akcyjna Oddział z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź z oferowaną ceną za energię elektryczną netto 0,2202 zł/kWh.

          PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że w dniu 03.06.2016 r. otworzono oferty na dostawę energii elektrycznej na rok 2017.W załączeniu oferty złożone:

Zestawienie odbiorców energii elektrycznej 2017 r.

        W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi, zaproszenia do złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej na rok 2017 dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o., poniżej przedstawiamy odpowiedzi:

ODPOWIEDZI

 


        PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu ofertowego na wykonanie modernizacji sterownia pompami obiegowymi w kotłowniach przy ulicach Żeromskiego 23, Żwirki i Wigury 24, Reymonta 36 zlecenie pozyskała firma TAKOM Laski, ul. 3 Maja 36 a 05-080 Izabelin z oferowaną ceną netto 52 000,00 zł 

 


        PEC Sochaczew Sp. z o.o. informujemy, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego na rok 2016 zlecenie pozyskała firma EcoErgia Sp. z o.o., ul. Zabłocie 23, 30-710 Kraków z oferowaną ceną za energię elektryczną netto 0,209 zł/kWh.

         PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że zlecenie na remont i konserwację urządzeń pomiarowych energii cieplnej polegającej na legalizacji ciepłomierzy, oraz wymianie starego typu na nowe pozyskali:
-   legalizację i naprawę ciepłomierzy – Ciepło Pomiar, ul. Akacjowa 33, 62-030 Luboń
-   zakup ciepłomierzy - Diehl Metering Sp. z o.o. Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów

kontakt