Logo Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew
Powróć do: Przetargi

Ogłoszenia

Sochaczew, dnia 14.02.2024 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o. o. informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Sochaczew w pasie drogi Reymonta-Piłsudskiego-Sportowa” zlecenie pozyskała firma Konsorcjum Firm:ILYS Sp. z o.o. – Lider, Alu Centrum W.Sudwoj Sp.J. -Partner.

Wybór_oferty 

 

Sochaczew, dnia 20.11.2023 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o. o. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 17.11.2023 r. wybrała ofertę: SADREN Biuro Audytorskie Sp. z o.o., ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023

 

 

Sochaczew, dnia 18.10.2023 r.

PEC Sochaczew Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: "Wykonanie rocznego okresowego przeglądu technicznego obiektów PEC w 2023 roku" zlecenie pozyskała firma P26 Przemysław Pietrzak, 96-500 Sochaczew ul. Szajnowicza 26