Logo Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew
Powróć do: Informacje

O nas

HISTORIA

Historia powstania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o. o. sięga lat 70-tych XX wieku, kiedy to po reformie administracyjnej w Skierniewicach zorganizowano Oddział Energetyki Cieplnej ( WPGK i M ), który zarządzał i nadzorował pracę ciepłownictwa w całym województwie.
Z dniem 01.09.1982 roku oddział ten przekształcono w WPEC Skierniewice, który zarządzał Zakładem Energetyki Cieplnej w Sochaczewie.
Zarządzeniem Wojewody Skierniewickiego z dnia 29.05.1992roku utworzono Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sochaczewie (01.06.1992r.). Po przejęciu Przedsiębiorstwa przez Gminę Miasto Sochaczew i po aprobacie Rady Miasta Sochaczew – Uchwałą Zgromadzenia Wspólników powołano z dniem 01.01.1999r. Spółkę Skarbu Miasta pod nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (01.01.1999 r.) – 100 % udziałów – Gmina Miasto Sochaczew.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Koncesja na wytwarzanie ciepła

-  Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27.06.2018r. nr. WCC/2851/341/W/OŁO/2018/BG  na wytwarzanie ciepła ważna do dnia 31.12.2029r.

- Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27.06.2018r. nr. PCC/1255/341/W/OŁO/2018/BG  na przesyłanie i dystrybucję ciepła, ważna do dnia 31.12.2029r.

- Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27.06.2018r. nr. OCC/376/341/W/OŁO/2018/BG na obrót ciepłem,  ważna do dnia 31.12.2029r.

 

NIP 837-000-03-96

KRS 0000085942

REGON 750151340

PKD 35.30.Z

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 19.882.603 PLN

 


RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady   - Dariusz Jarosław Bobko


Członek Rady Nadzorczej  - Miłosz Iwo Sosnowski


Członek Rady Nadzorczej  - Robert Paweł Kubeł

 

 

KIEROWNICTWO

Prezes Zarządu  - Jarosław Dorociak

Główny Księgowy  - Agnieszka Tomaszewska