Logo Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew
Powróć do: Informacje

Przedmiot i zakres działalności

 

I  Przedmiot i zakres działalności objęty koncesją WCC/2851/341/W/OŁO/2018/BG wraz z późniejszymi zmianami stanowi działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu ciepła w następujących źródłach zlokalizowanych na terenie Sochaczewa.

1) przy Al. 600 lecia 25, o mocy zainstalowanej 5,940 MW wyposażonym w trzy kotły wodne opalane gazem ziemnym wysokometanowym i olejem opałowym.

2) przy ul. Żeromskiego 23, o mocy zainstalowanej 9,770 MW wyposażonym w trzy kotły opalane gazem ziemnym wysokometanowym i olejem opałowym. 

3) przy ul. Reymonta 36, o mocy zainstalowanej 3,405 MW wyposażonym w dwa kotły opalane gazem ziemnym wysokometanowym i olejem opałowym.

4) przy ul. 1-go Maja 3, o mocy 5,985 MW wyposażonym w trzy kotły opalane gazem ziemnym wysokometanowym i olejem opałowym.

5) przy ul. Żwirki i Wigury 24 o mocy 3,660 MW wyposażonym w dwa kotły opalane gazem ziemnym 
wysokometanowym i olejem opałowym.

 


II   Przedmiot i zakres działalności objętej koncesją PCC/1255/341/W/OŁO/2018/BG stanowi działalność gospodarcza polegająca na przesyłaniu i dystrybucji ciepła następującymi zlokalizowanyymi na terenie Sochaczewa, sieciami ciepłowniczymi.

 

1)  siecią zasilaną z obcego źródła ciepła (przy AL. 600 Lecia 90, eksploatoowanego przez Geotermię Mazowiecką S.A.), w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych, odpowiednio dla zasilania i powrotu 115/70 C,

2)  siecią zasilaną z własnego źródła ciepła (przy AL. 600-lecia 25), w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych, odpowiednio dla zasilania i powrotu 115/70 C,

3)  siecią zasilaną z własnego źródła ciepła (przy ul. Żeromskiego 23) w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych , odpowiednio dla zasilania i powrotu 90/70 C,

4)  siecią zasilaną z własnego źródła ciepła (przy ul. Reymonta 36) w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych, odpowiednio dla zasilania i powrotu 115/70 C,

5)  siecią zasilaną z własnego źródła ciepła (przy ul. 1 Maja 3) w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych, odpowiednio dla zasilania i powrotu 90/70 C,

6)  siecią zasilaną z własnego źródła ciepła (przy ul. Żwirki i Wigury 24) w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych , odpowiednio dla zasilania i powrotu 115/70 C,

 

III   Przedmiot i zakres działalności objętej koncesją OCC/376/341/W/OŁO/2018/BG stanowi działalność gospodarcza polegająca na obrocie ciepłem na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Sochaczewa.